Tänkvärt

Morgonrodnaden

HÄLSNING TILL MORGONRODNADEN
Vårda denna dag, ty den är livet. Den är själva livet.
Dess korta lopp omsluter tillvarons sanna väsen;
Lyckan att växa,
storheten att handla,
sällheten att förmå

Ty gårdagen är blott en dröm,
och morgondagen är en hägring.
Men lev denna dag väl,
så blir var gårdag till en dröm av lycka,
och var morgondag en hägring av hopp.
Vårda därför denna dag!


Brudstyckke af en ligefrem Meddelelse

Om vi vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste vi först finna henne där hon är, och börja där.
Detta är hemligheten i att hjälpa. Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår.

Søren Kierkegaard

Om vi inte kan det så hjälper det inte alls att jag vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så är det för att jag är högmodig så att jag istället för att hjälpa henne vill bli beundrad själv istället för att hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den man vill hjälpa och därmed förstå att detta med att hjälpa är att inte vara härsklysten utan att vara tålmodig.
Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.
Postumt 1859. Det danska originalet.

Søren Kierkegard 1813-1855

Vi fylder tiden tæt med hast og flid og bruker livet til at spare tid.
Men når med tiden livets tid er faret -
hvor har vi så den tid som vi har sparet?

Gruk är en sorts kort och aforistisk dikt, uppfunnen på 30-talet av den danske poeten och vetenskapsmannen Piet Hein, som skrev över 7000 av dem fram till sin död. Vad är en gruk?
Piet Hein 1905 - 1996

“When it comes to the future, there are three kinds of people: those who let it happen, those who make it happen, and those who wonder what happened.”

John M. Richardson Jr 1938 -

"Jag älskar stormen och fruktar stiltjen."

Drottning Kristina 1626 - 1689

"Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky."

Hela texten
John Lennon 1940 - 1980

"Bedöm en människa efter hennes frågor, snarare än efter hennes svar."

François Voltaire 1694 - 1778

"Problemet med världen är att de dumma är tvärsäkra, men de kloka är fulla av tvivel."

Bertrand Russell 1872 - 1970

Elin Wägner

"Det finns en rad vägande skäl, som talar för krig. Till exempel: det är lättare att slåss än att tänka...."


Elin Wägner 1882 - 1949

Sagt i tider när pirat -
kopiering diskuteras.

"Det väsentliga intresset för konstnärer och författare som tar sin verksamhet på intellektuellt och moraliskt allvar måste naturligtvis vara att bli lästa, att göra sig hörda i sin generation"

Lars Gustafsson 1936 - 2016

"Nomina si nescis, perit et cognitio rerum."
"Du saknar vetskap om tingen om du inte vet namnen."

Linné
Carl von Linné 1707 - 1778

"Dagens problem måste lösas med ett annat tänkande än det som skapade dem."
Albert Einstein

"Formuleringen av ett problem är ofta viktigare än dess lösning."
Samme Albert

"Allting bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare."
Albert igen

Albert Einstein
Albert Einstein 1879-1955

"Partiledardebatt i riksdagen. Jag lyssnar på sammetsrösten och ser de ärliga bruna ögonen men hör Elvis i mitt inre:
You look like an angel, you talk like an angel, but I've got wise: You’re the devil in disguise, oh, yes you are, devil in disguise…."

Birger S. Elvis 1935-1977

"Den som kan tala väl,
kan ljuga väl."

Japanskt ordspråk

"I like to learn, but I do not like being educated."

Winston Churchill 1874-1965

INGENS HUND en dikt av

Kent Andersson  1933 - 2005

Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ –
du är besviken.

Edith Södergran
Edith Södergran  1892 - 1923

I globaliseringen tid.

"Med mat kan man kontrollera folket, med energi kan man kontrollera kontinenter, med pengar kan man kontrollera världen ."

Henry Kissinger 1923 - 2023

© Ran-data 1982 - 2020 | HTML | CSS |