Småskalig mångfald
bättre än
storskalig enfald

© Ran-data 1982 - 2019 | HTML | CSS |