INGENS HUND
En dikt av Kent Andersson

Jag måste få ge mig själv en dag

då min tanke får ströva fritt.

En dag då jag tar mitt första steg

och vet att det steget är mitt.

Jag vill vakna upp i ett eget rum

och resa mig upp och stå

på golvet en stund, och fråga mig själv

åt vilket håll jag vill gå.

Ett steg i sänder!

Och sedan ett steg till!

Det blir lustigt att se vad som händer

när man går åt det håll man s j ä l v vill.

 

Jag måste få fråga mig själv vem jag är,

och varför jag gör det jag gör.

Jag kan inte leva med dörren stängd

om mitt liv står därutanför.

Och ropar de på mig från alla håll

så svarar jag: -Vänta en stund.

Idag vill jag lyda min egen röst,

idag är jag ingens hund.

Ett steg i sänder!

Och sedan ett steg till!

Det blir lustigt att se vad som händer

när man går åt det håll man s j ä l v vill.

© Ran-data 1982 - 2020 | HTML | CSS |