Marieholm, ett stationssamhälle växer framNågra händelser i Marieholms historia

Ibland ställs frågan om det är några händelser utöver det vanliga, som ägt rum i Marieholm. Själv anser jag att följande händelser vara de mest intressanta:

Postflygningen

Den 1juni 1912 genomfördes det första flygpostföretaget i Sverige och det andra i Norden. Det var en dansk pilot, Peter Nielsen, som på uppdrag av bland annat Eslövs skyttegille flög den 10 km långa sträckan mellan Eslöv och Åkarp/Marieholm med ett antal flygpoststämplade vykort. Vid startplatsen i Eslöv, som var Ekenäsfältet, nuvarande idrottsplatsen, hade uppåt 5000 personer samlats. Vid landningsplatsen i Marieholm var antalet 2000.
Efter landningen var det en högtidlighet på gästgivaregården. Tal hölls och man sjöng
"Kong Christian stod ved højen mast". Landskrona teaterorkester spelade och en flygsupé till ett pris av 1:50 serverades. Returflygningen till Eslöv gick om intet på grund av ett propellerbrott vid starten. Maskinen monterades ner och sändes med järnväg till Köpenhamn. De fåtal flygpoststämplade vykort som finns på marknaden har högt värde. Till minne av händelsen finns det en minnestavla uppsatt på gästgivaregården. Den skänktes av Eslöv-Onsjö sparbank 1987.

Fallskärmar över Marieholm

På förmiddagen den 20 juni 1944 hoppade besättningen från ett amerikanskt Liberatorplan ut i fallskärm över Marieholm. Planet hade startat från en flygbas norr om London. Bombmål var staden Pölitz nära Stettin i Tyskland. Numera heter orten Police och tillhör Polen. I Pölitz framställde tyskarna syntetisk bensin ur polsk stenkol. Flygplanet blev skadat av luftvärnseld över Tyskland och över skånskt luftrum ingrep svenskt jaktflyg. Planet hade en nio mans besättning och störtade i Mörarp. Många Marieholmsbor och Hemvärnet deltog i infångandet av fallskärmshopparna. Flygplansbesättningen fördes till Samlingshemmet vid Storgatan där de avväpnades av militären. Efter avvisiteringen fick de mat. Efter det transporterades de till Gränna och sedan vidare till Mullsjö för att slutligen hamna i ett interneringsläger i Korsnäs, en by vid Falun i Dalarna. De flesta blev hemsända, trots svensk neutralitet, redan i november 1944. Kriget slutade annars först i maj 1945.

Slutord

Marieholm har alltsedan det kom till som ort 1865 tillhört Reslövs församling/socken. Till Reslövs socken hör bydelarna Högestorp, Reslöv, Sibbarp och Åkarp. Vid första kommunsammanslagningen 1952 bildade Marieholm egen kommun. I kommunen ingick Reslövs, Torrlösa och Östra Karaby socknar. Vid andra kommunsammanslagningen 1971 kom Reslöv och Östra Karaby socknar att tillföras nybildade Eslövs kommun och Torrlösa tillfördes Svalövs kommun.

Under perioden 1915-1960 var själva tätorten Marieholm municipalsamhälle. Detta innebar egen beskattningsrätt och rättigheten att fatta egna beslut genom municipalnämnd och fullmäktige. Under årens lopp kunde municipalsamhället Marieholm sköta eldistributionen från eget elverk, anlägga och underhålla gator och vägar, svara för soptömning och gatuljus m.m.